Dodano: 10 kwietnia 2024
1:22 minut
W dniu 10 kwietnia 2024 r. w Zespole Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Olsztynie odbyły się VI Olsztyńskie Targi Pracy, zorganizowane przez  Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego, Wojewódzki Urząd Pracy, Zespół Szkół Budowlanych w Olsztynie oraz Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Olsztynie.

 Wydarzenie skierowane było do mieszkańców powiatu olsztyńskiego. Targi przyciągnęły uwagę szerokiego grona uczestników, w tym pracodawców, przedsiębiorców oraz osób aktywnie poszukujących zatrudnienia. Wydarzenie to było znaczącą okazją do nawiązania kontaktów zawodowych, wymiany doświadczeń oraz poszerzenia wiedzy na temat lokalnego rynku pracy. Podczas Targów odbyła się konferencja "Bezpieczny cyfrowy świat pracy", podczas której młodszy inspektor pracy Aneta Parfianowicz przedstawiła prelekcję pt. „Bezpieczeństwo w cyfrowym świecie pracy”.

Na przygotowanym stoisku promocyjnym Okręgowego Inspektoratu Pracy w Olsztynie odwiedzający mogli skorzystać z porad dotyczących prawa pracy, obowiązków pracowniczych, zasad zatrudniania pracowników młodocianych, zawierania umów o pracę, czasu pracy, wypłaty wynagrodzeń oraz uzyskać informacje o wsparciu oferowanym przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie, w ramach szkoleń, konsultacji czy programów prewencyjno-promocyjnych. Rozdawano również materiały edukacyjne Państwowej Inspekcji Pracy.

VI Olsztyńskie Targi Pracy stanowiły istotną okazję do nawiązania nowych relacji biznesowych, wymiany doświadczeń oraz pogłębienia wiedzy na temat dynamicznie rozwijającego się rynku pracy. Dzięki zaangażowaniu uczestników oraz wsparciu instytucji partnerskich, VI Olsztyńskie Targi Pracy przyczyniły się do kształtowania sprzyjającego środowiska biznesowego oraz wspierania rozwoju zawodowego mieszkańców naszego regionu.