Dodano: 24 maja 2024
1:14 minut
Laureaci konkursów

W dniu 24 maja 2024 r. w sali konferencyjnej Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Olsztynie odbyło się uroczyste podsumowanie etapu wojewódzkiego XIV Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci „BEZPIECZNIE NA WSI MAMY, BO O ZDROWIE DBAMY” oraz V Ogólnopolskiego Konkursu dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym.

W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele:  Oddziału Terenowego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Olsztynie, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Okręgowego Inspektoratu Pracy w Olsztynie oraz laureaci Konkursów wraz z opiekunami.

Celem konkursów jest promowanie wśród uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich, pozytywnych zachowań, związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego oraz popularyzowanie Wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat.

Do konkursu plastycznego przystąpiło 863 uczniów ze 114 szkół z województwa warmińsko-mazurskiego. Pracownicy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Olsztynie uczestniczyli w pracach Komisji Konkursowej, służąc wsparciem merytorycznym. Do konkursu na rymowankę przystąpiło 80 uczestników. Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie był jednym ze współorganizatorów Konkursów oraz fundatorem nagród w konkursie plastycznym dla laureatów trzech pierwszych miejsc, w dwóch kategoriach wiekowych (klasy 0-III i IV-VIII), oraz 3 nagród równorzędnych w konkursie na rymowankę, które podczas gali wręczył dr Łukasz Sztych, Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy w Olsztynie.