Dodano: 24 maja 2024
2:19 minut

W dniu 23 maja 2024 roku odbyło się szkolenie pt. "Stres w miejscu pracy", zorganizowane w ramach programu profilaktycznego Państwowej Inspekcji Pracy o nazwie "Przeciwdziałanie negatywnym skutkom stresu w miejscu pracy". Szkolenie miało miejsce w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Olsztynie, a jego celem było zwiększenie świadomości i umiejętności radzenia sobie ze stresem w miejscu pracy wśród przedstawicieli Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Szkolenie poprowadziła pani Agnieszka Dąbrowska-Bajorek, koordynator tematu "Przeciwdziałanie negatywnym skutkom stresu w miejscu pracy" w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Olsztynie. W szkoleniu wzięło udział 50 osób, które na co dzień zajmują się pomocą rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych, co czyni je szczególnie narażonymi na stres związany z wykonywaną pracą.
Szkolenie rozpoczęło się od krótkiego wprowadzenia, podczas którego przedstawiono uczestnikom cel i program szkolenia. Następnie uczestnicy zostali zapoznani z podstawowymi pojęciami związanymi ze stresem, jego przyczynami oraz skutkami, zarówno na poziomie indywidualnym, jak i organizacyjnym. Prowadząca omówiła różne typy stresorów zawodowych oraz ich wpływ na zdrowie psychiczne i fizyczne pracowników.
Kolejnym etapem szkolenia była sesja poświęcona metodom rozpoznawania objawów stresu. Uczestnicy dowiedzieli się, jakie są najczęstsze symptomy stresu i jak je identyfikować u siebie oraz swoich współpracowników. Zwrócono uwagę na znaczenie wczesnego wykrywania objawów stresu i podjęcia odpowiednich działań zapobiegawczych.
Następnie prowadząca omówiła różne techniki radzenia sobie ze stresem, zarówno te indywidualne, jak i organizacyjne. Uczestnicy mieli okazję poznać praktyczne metody relaksacyjne, takie jak techniki oddechowe, medytacja oraz ćwiczenia fizyczne. Podczas tej części szkolenia przeprowadzono także krótkie warsztaty, w ramach których uczestnicy mogli wypróbować niektóre z prezentowanych technik.
W dalszej części szkolenia skupiono się na roli pracodawcy i organizacji pracy w przeciwdziałaniu stresowi. Prowadząca omówiła znaczenie kultury organizacyjnej, stylu zarządzania oraz wsparcia społecznego w miejscu pracy. Przedstawiono również przykłady dobrych praktyk w zakresie zarządzania stresem w różnych firmach i instytucjach.
Ostatnia część szkolenia poświęcona była omówieniu dostępnych zasobów i form wsparcia dla pracowników zmagających się ze stresem. przedstawiła uczestnikom różne możliwości wsparcia, takie jak programy pomocy pracowniczej, szkolenia z zakresu zarządzania stresem oraz konsultacje z psychologiem lub terapeutą.
Szkolenie zakończyło się sesją pytań i odpowiedzi, podczas której uczestnicy mogli podzielić się swoimi doświadczeniami i uzyskać porady od prowadzącej.
Szkolenie spotkało się z dużym zainteresowaniem i pozytywnym odbiorem ze strony uczestników, którzy podkreślali jego praktyczny charakter i użyteczność przekazanych informacji w kontekście ich codziennej pracy.

Galeria