Dodano: 30 kwietnia 2024
0:54 minut
Uczestniczki szkolenia w PUP

W dniu 24 kwietnia bieżącego roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Działdowie odbyło się szkolenie dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Tematem spotkania były zmiany w prawie pracy, w kontekście uprawnień rodzicielskich, które przedstawili nadinspektor pracy Adam Głuś oraz specjalista Joanna Frąckiewicz z Sekcji Prawnej Okręgowego Inspektoratu Pracy w Olsztynie.

Podczas prelekcji uczestnicy mieli okazję zdobyć niezbędną wiedzę na temat swoich praw i obowiązków, związanych z rodzicielstwem oraz zmian w prawie pracy. Pracownicy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Olsztynie zaprezentowali najważniejsze aspekty prawne i praktyczne w tych obszarach, dzieląc się również praktycznymi wskazówkami. Uczestnikom spotkania przekazano również ulotki i broszury Państwowej Inspekcji Pracy.

Wydarzenie stanowiło ważną inicjatywę edukacyjną, mającą na celu wsparcie osób bezrobotnych w zrozumieniu ich praw oraz zapewnienie im niezbędnej wiedzy do skutecznego poruszania się na rynku pracy. Uczestnicy mieli również możliwość zadawania pytań i dyskusji na temat omawianych tematów, co sprzyjało lepszemu zrozumieniu zagadnień i rozwiązywaniu wątpliwości.

Galeria