Dodano: 26 kwietnia 2024
3:56 minut

28 kwietnia przypada ustanowiony przez Międzynarodową Organizację Pracy Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy, który ma na celu zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo pracowników oraz zachęcenie zarówno pracodawców, jak i osób zatrudnionych do podejmowania działań ograniczających zagrożenia w miejscu pracy oraz przyczyniających się do zmniejszenia liczby wypadków przy pracy i chorób zawodowych na całym świecie.

Równolegle, Międzynarodowa Konfederacja Związków Zawodowych (ITUC) świętuje tego dnia "Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych", w celu upamiętnienia tych, którzy stracili życie lub zostali poszkodowani w wypadkach przy pracy, albo ucierpieli w wyniku chorób zawodowych.

Hasłem tegorocznego "Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy" jest: „Bezpieczeństwo pracy a zmiany klimatyczne”. Jest to ważne nawiązanie do rosnącego wpływu zmian klimatycznych na warunki pracy oraz bezpieczeństwo pracowników. Zmiany klimatyczne mogą prowadzić do wzrostu zagrożeń, związanych z ekstremalnymi warunkami pogodowymi, wzmożoną ekspozycją na substancje szkodliwe oraz innymi czynnikami ryzyka. Dlatego też, promowanie bezpiecznych i zdrowych miejsc pracy jest niezwykle istotne w kontekście zmieniającego się klimatu. Państwowa Inspekcja Pracy podejmuje działania mające na celu dostosowanie środowiska pracy do nowych wyzwań związanych ze zmianami klimatycznymi, aby zapewnić pracownikom bezpieczne i zdrowe warunki pracy.

Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy to także okazja do przypominania o stanie warunków pracy i promowania działań na rzecz kształtowania kultury bezpieczeństwa.

Państwowa Inspekcja Pracy od 105 lat nieustannie podejmuje działania mające na celu zapewnienie bezpiecznych i zdrowych warunków pracy wszystkim pracownikom. W obliczu zmieniającego się klimatu oraz nowych wyzwań, jakie niesie za sobą, Państwowa Inspekcja Pracy kontynuuje swoją misję, dostosowując się do nowych realiów i wdrażając innowacyjne rozwiązania mające na celu ochronę pracowników. "Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy" oraz" Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych" są istotnymi momentami refleksji nad stanem bezpieczeństwa oraz ochrony zdrowia w miejscach pracy na całym świecie.
Z perspektywy Państwowej Inspekcji Pracy, ten dzień nabiera szczególnego znaczenia, ponieważ stanowi okazję do podkreślenia roli Państwowej Inspekcji Pracy w zapewnianiu bezpieczeństwa i zdrowia pracowników. To również czas, aby upamiętnić ofiary wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych, a także zobowiązać się do podejmowania działań mających na celu minimalizację ryzyka związanego z wykonywaną pracą.
Ważne jest, aby społeczeństwo, pracodawcy i pracownicy zdawali sobie sprawę z konieczności ciągłego dbania o bezpieczeństwo i zdrowie w miejscu pracy. Państwowa Inspekcja Pracy odgrywa kluczową rolę w egzekwowaniu przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadząc kontrole oraz działania prewencyjne, mające na celu minimalizację ryzyka wypadków oraz chorób zawodowych.
Skuteczna i zakrojona na szeroką skalę prewencja prowadzona przez organy inspekcji pracy na wszystkich poziomach, zapobiega zarówno zagrożeniom w środowisku pracy jak i kształtuje wypracowywanie właściwych postaw u pracodawców i pracowników. Zarówno pierwsze kontrole, jak i programy prewencyjne (np. „Budowa. Stop wypadkom!”, „Efektywne zarządzanie ryzykiem zawodowym” czy „Zdobądź dyplom PIP”), działania medialne, szkolenia, wydawnictwa i doradztwo pomagają zarówno pracodawcom jak i związkom zawodowym w zarządzaniu bezpieczeństwem pracy. Świadomość, edukacja i współpraca wszystkich zaangażowanych stron są kluczowe w tworzeniu bezpiecznych warunków pracy. Państwowa Inspekcja Pracy pozostaje zaangażowana w promowanie kultury bezpieczeństwa oraz podejmowanie działań mających na celu ochronę życia i zdrowia pracowników na każdym etapie ich kariery zawodowej.

W 2023 r. zgłoszono do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Olsztynie 177 zdarzeń wypadkowych (dla porównania w roku 2022 zgłoszono 203), w których poszkodowanych zostało 185 osób (dla porównania w roku 2022 poszkodowanych w wypadkach zostało 218 osób). Powyższe wskazuje na spadek liczby zgłoszonych wypadków w stosunku do roku 2022 o 12,8%.

            W 2023 r. inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Olsztynie zbadali 73 wypadki przy pracy.  

 

Dane – wypadki zbadane w 2023 r.

 

Liczba wypadków zbadanych

Poszkodowani w wypadkach

śmiertelne

ciężkie

lekkie

ogółem

indywidualne

71

7

29

35

71

zbiorowe

2

0

1

3

4

ogółem

73

7

30

38

75

Ze zgromadzonych danych wynika, iż najwięcej wypadków wystąpiło w sektorze przetwórstwa przemysłowego – w tej grupie zbadano łącznie 35 wypadków, a tym 13 wypadków w sektorach produkcji wyrobów z drewna i produkcji mebli.  Drugim sektorem, w którym odnotowano największą liczbę wypadków jest budownictwo, gdzie zbadano łącznie 28 wypadków przy pracy.