Dodano: 21 maja 2024
2:39 minut
Otwarcie Mistrzostw - Pan Jarosław Kowalczyk, Okręgowy Inspektor Pracy w Olsztynie odczytuje list od Głównego Inspektora Pracy

17 maja 2024 roku odbyła się III edycja Mistrzostw Polski w Bezpiecznym Montażu Rusztowań. Wydarzenie objęte zostało patronatem honorowym Głównego Inspektora Pracy oraz patronatem merytorycznym Okręgowego Inspektora Pracy w Olsztynie.

Mistrzostwa, zorganizowane we współpracy z firmą JURGO-RUSZTOWANIA sp. z o.o. oraz Centrum Szkoleń Branżowych Warmińsko-Mazurskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego, przyciągnęło uwagę zarówno profesjonalistów z branży budowlanej, jak i licznych mieszkańców regionu. Mistrzostwa miały na celu promowanie bezpiecznych praktyk montażu rusztowań, podnoszenie standardów bezpieczeństwa pracy na wysokości oraz edukację w zakresie BHP. Wydarzenie skierowane było do inżynierów, kierowników budów, inspektorów BHP, a także właścicieli i pracowników firm budowlanych. Zawody rozpoczęły się o godzinie 8:00 w Centrum Szkoleń Branżowych w Olsztynie. Pan Jarosław Kowalczyk, Okręgowy Inspektor Pracy w Olsztynie, który otworzył wydarzenie, odczytał list od Głównego Inspektora Pracy, Pani Katarzyny Łażewskiej - Hrycko. W rywalizacji wzięły udział drużyny monterskie z całej Polski, które musiały wykazać się nie tylko umiejętnościami technicznymi, ale także znajomością przepisów BHP oraz innowacyjnych rozwiązań stosowanych w branży rusztowaniowej. Oprócz samej rywalizacji, uczestnicy mieli okazję wziąć udział w licznych wykładach i pokazach, gdzie poruszano najnowsze trendy i technologie. Jedno z seminariów, poświęcone bezpieczeństwie i wypadkom w pracy na budowie poprowadził starszy inspektor pracy - specjalista Radosław Żebrowski. Jednym z najbardziej spektakularnych momentów była kontrolowana katastrofa rusztowania, która miała na celu pokazanie skutków błędów montażowych.
Mistrzostwom towarzyszyły targi branżowe, podczas których firmy prezentowały swoje najnowsze produkty i technologie związane z rusztowaniami i pracą na wysokości.

Odbyła się także debata ekspertów pod tytułem "Śmierć na rusztowaniu – czy stać nas na to?", podczas której omawiano najpoważniejsze zagrożenia i sposoby ich eliminacji. W debacie, w roli eksperta uczestniczył Zastępca Głównego Inspektora Pracy Pan Jarosław Leśniewski.  

Na Mistrzostwach funkcjonowało stoisko Okręgowego Inspektoratu Pracy, na którym rozdawano ulotki informacyjne oraz udzielano porad prawnych. Inspektorzy pracy  Okręgowego Inspektoratu Pracy w Olsztynie pełnili również rolę sędziów podczas konkursu, oceniając zgodność działań uczestników z przepisami BHP. Udział Okręgu w wydarzeniu był częścią kampanii Państwowej Inspekcji Pracy "Budowa! Stop wypadkom", która ma na celu zwiększenie świadomości na temat bezpieczeństwa na budowach

Po intensywnym dniu zmagań, najlepsze drużyny zostały nagrodzone za swoje osiągnięcia. Nagrody ufundowane przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie wręczył Pan Jarosław Leśniewski, Zastępca Głównego Inspektora Pracy. Nagrody wręczono w kilku kategoriach, takich jak innowacyjność, szybkość montażu oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. III Mistrzostwa Polski w Bezpiecznym Montażu Rusztowań zakończyły się sukcesem, zarówno pod względem frekwencji, jak i poziomu rywalizacji.
Wydarzenie to, nie tylko promuje bezpieczeństwo pracy, ale również integruje społeczność zawodową i podnosi standardy w branży rusztowaniowej.

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom!