Dodano: 3 grudnia 2023
0:59 minut
Grafika do programu prewencyjnego "Efektywne zarządzanie ryzykiem zawodowym"
Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie zakończył II edycję programu prewencyjnego „Efektywne zarządzanie ryzykiem zawodowym”. Celem programu jest zbudowanie świadomości znaczenia prawidłowej oceny ryzyka zawodowego jako kluczowego elementu zarządzania bezpieczeństwem i prewencji wypadkowej, a także wsparcie merytoryczne polskich firm.

Istotnym elementem programu były szkolenia przeznaczone dla pracodawców, podczas których omawiane były m.in.: założenia programu, zasady szacowania ryzyka zawodowego, identyfikacja zagrożeń w zakładzie pracy, dokumentowanie wyników oceny, podejmowanie działań na rzecz eliminacji lub ograniczenia ryzyka zawodowego i współdziałanie w tym zakresie z pracownikami, a także prawidłowa analiza, ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz eliminowanie ich powtarzalności. Pracodawcy, którzy przystąpili do programu, oprócz praktycznej wiedzy, otrzymali merytoryczną pomoc  inspektorów pracy przy wdrażaniu zarządzania bezpieczeństwem i eliminowaniu nieprawidłowości. Potwierdzeniem właściwie przeprowadzonych działań naprawczych w firmie było pomyślne przejście kontroli sprawdzającej. W 2023 roku do programu przystąpiło 15 pracodawców z województwa warmińsko-mazurskiego, z których 14 pomyślnie przeszło audyt i otrzymało certyfikat uczestnictwa w programie.