Dodano: 24 maja 2024
1:5 minut

W dniu 23 maja bieżącego roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Olsztynie odbyło się szkolenie dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy, którzy planują wyjazd za granicę. Organizatorem spotkania był Miejski Urząd Pracy w Olsztynie oraz Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego. Wydarzenie odbyło się pod hasłem „Godna praca w całej Europie” i było ono związane z jubileuszem 30-lecia sieci EURES-europejskich służb zatrudnienia. W pierwszej części przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy przybliżyli uczestnikom cele działalności sieci EURES, która pomaga tysiącom osób poszukujących pracy znaleźć bezpieczną pracę oraz tysiącom pracodawców znaleźć pracowników w całej Europie.

Druga część spotkania poświęcona była tematyce legalnego zatrudnienia za granicą. Pan Jan Godzwon, starszy inspektor pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Olsztynie z Sekcji Legalności Zatrudnienia, omówił tematykę związaną z różnymi formami zatrudnienia. Przedstawił  różnice wynikające z form świadczenia pracy, określając możliwości i konsekwencje wynikające
z nielegalnego zatrudnienia, a także szczegółowo zapoznał uczestników z zagadnieniami dotyczącym działania agencji zatrudnienia.

W trakcie spotkania uczestnicy mieli możliwość uzyskania bezpłatnej porady prawnej oraz pobrania broszur informacyjnych w punkcie informacyjnym OIP.